Auktorisationsutbildning 13/9 i Stockholm

Nu går det att anmäla sig till auktorisationsutbildningen den 13 september i Stockholm. I villkoren för auktorisation och medlemskap ingår att minst en person i ledande ställning ska genomgå Bemanningsföretagens auktorisationsutbildning.