Auktorisationsnämnden granskar

Bemanningsföretagens auktorisationsnämnd har vid sammanträdet den 11 september 2012 gjort den uppföljning som beslutades den 27 januari 2012 vid prövningen av IF Metall Göteborgs anmälan av Komet Sverige AB om brott mot Bemanningsföretagens auktorisation (se uttalande publicerat på Bemanningsföretagens hemsida den 2 februari 2012).

Efter granskning kan nämnden konstatera att Komet Sverige AB genomfört aviserade åtgärder samt fortsatt att arbeta ingående och strukturerat med interna rutiner och processer. Ärendet är därmed avslutat.

---
Syftet med Bemanningsföretagens auktorisation är att påverka och höja standarden i branschen. Vid överträdelse kan Bemanningsföretagens styrelse och/eller auktorisationsnämnd besluta om åtgärder, beroende på överträdelsens art och omfattning. Anmälan görs enligt särskild ordning. Auktorisationsnämnden ersätter inte annan tvistelösning, såsom förhandlingsordningen på arbetsmarknaden eller offentliga organs myndighetsutövning. Läs mer