Auktorisationsnämnden granskar

Bemanningsföretagens auktorisationsnämnd har vid sammanträdet den 8 maj 2012 prövat LO:s anmälan av Uniflex Bemanning om brott mot Bemanningsföretagens auktorisation.

Efter granskning kan nämnden konstatera att Uniflex Bemanning allvarligt brustit i de interna rutinerna vad gäller kollektivavtalets tillämpning. Den behandling som enskilda anställda fått vidkännas betraktar nämnden som klandervärt beteende som även strider mot Bemanningsföretagens etiska regler. Då företaget på ett strukturerat sätt vidtagit åtgärder för att rätta till det inträffade, tillika minimera risken för uppkomsten av liknande händelser i framtiden, finner nämnden ingen ytterligare åtgärd påkallad.

Avslutningsvis vill nämnden också poängtera vikten av att bemanningsbranschen värnar sina kollektivavtalsregler och inte skapar utrymme för manipulation genom fiktiva uppdrag.
---
Syftet med Bemanningsföretagens auktorisation är att påverka och höja standarden i branschen. Vid överträdelse kan Bemanningsföretagens styrelse och/eller auktorisationsnämnd besluta om åtgärder, beroende på överträdelsens art och omfattning. Anmälan görs enligt särskild ordning. Auktorisationsnämnden ersätter inte annan tvistelösning, såsom förhandlingsordningen på arbetsmarknaden eller offentliga organs myndighetsutövning. Läs mer