Den hjälpande handen

Bemanningsbranschen erbjuder en hjälpande hand till individer, företag och samhälle. I bemanningsbranschens tjänster ingår uthyrning, omställning och rekrytering.

Få kontroll över ditt arbetsliv: Med en egen manager och coach öppnas dörrarna. Du har en plats på arbetsmarknaden i arbetslivets alla skeden.

Ta kontroll över kompetensförsörjningen: En strategisk HR-partner säkrar rätt talang på rätt plats vid rätt tillfälle i din verksamhet.

Håll kontroll på arbetsmarknaden: Med enkla regler för bemanningsbranschen förbättras matchningen och flera jobb skapas. Fler arbetade timmar ökar skatteintäkterna och minskar a-kasseutbetalningarna.


Aktuellt

Kommentar till Arbetsmiljöverkets kampanj ”Ny på Jobbet”

Idag startade Arbetsmiljöverkets kampanj ”Ny på jobbet”. Ett mycket bra initiativ för att minska arbetsmiljöskador. I kampanjen pekas dock bemanningsanställda ut som en särskilt drabbad grupp när det gäller arbetsskador. Men det är inte anställningsformen i sig som är risken, personer som är nya på jobbet löper 4 - 6 gånger större risk att få en arbetsskada under första månaden, jämfört med en person som varit anställd i ett år enligt myndigheten själva.

Visa fler…

Alla ämnen

 

A-Ö