Den hjälpande handen

Bemanningsbranschen erbjuder en hjälpande hand till individer, företag och samhälle. I bemanningsbranschens tjänster ingår uthyrning, omställning och rekrytering.

Få kontroll över ditt arbetsliv: Med en egen manager och coach öppnas dörrarna. Du har en plats på arbetsmarknaden i arbetslivets alla skeden.

Ta kontroll över kompetensförsörjningen: En strategisk HR-partner säkrar rätt talang på rätt plats vid rätt tillfälle i din verksamhet.

Håll kontroll på arbetsmarknaden: Med enkla regler för bemanningsbranschen förbättras matchningen och flera jobb skapas. Fler arbetade timmar ökar skatteintäkterna och minskar a-kasseutbetalningarna.


Aktuellt

Visa fler…

Alla ämnen

 

A-Ö