Anmälan om överträdelse av bemanningföretagens auktorisation

Instruktion för anmälan

Anmälan kan antingen göras elektroniskt, genom att nedanstående webbformulär fylls i, eller på blankett (ifyllbar word). Anmälan per reguljär post skickas till Bemanningsföretagens kansli:

Bemanningsföretagen
Att. Martina Elfgren Lilja
Box 55545
102 04 Stockholm.

För att vi ska kunna behandla anmälan måste den vara komplett. Läs därför igenom anvisningarna.

Kopia på anmälan

OBS! För att erhålla en kopia av anmälan måste man begär utskrift innan man trycker på Skicka-knappen.
 

* Obligatorisk information