Auktorisationsutbildning

I villkoren för auktorisation och medlemskap ingår att minst en person i ledande ställning* ska genomgå Bemanningsföretagens auktorisationsutbildning.

Vid utbildningen ges bland annat information om branschen och arbetsmarknaden, villkor för medlemskap och auktorisation, Bemanningsföretagens allmänna leveransbestämmelserna (standardavtal), Bemanningsföretagens ansvarsförsäkring samt arbetsmiljö, kollektivavtal och arbetsrätt för bemanningsföretag.

Utbildningen leds av representanter från Bemanningsföretagen, Söderberg & Partners och Almega.

Efter utbildningen ska kursdeltagarna ha fått den kunskap som krävs av ett auktoriserat företag.

Utbildningarna hålls fem gånger per år och genomförs i Stockholm.
Utbildningstillfällen: Januari, mars, maj, september och november.
 

Utbildningen är öppen för företag enlig nedan:
Max två deltagare från samma bolag/koncern per tillfälle

a) medlemsföretag          
Kostnad 2500 kr, medföljande betalar 500 kr exkl. moms            

b) företag som påbörjat medlemskapsprocessen med Bemanningsföretagen, d.v.s. insänt komplett medlemsansökan (samt ev. underlag avseende auktorisation) Varje deltagare betalar 2500 kr exkl. moms 

c) I mån av plats kan företag som ännu inte insänt en komplett ansökan delta, till en kostnad av 6000 kr per deltagare

 

 

  Utbildningar 2018

Bekräftelse

Du får en bekräftelse på din anmälan till den mejladress du angivit.
Slutgiltig bekräftelse kommer en vecka innan kursstart.

* VD, VVD och personalchef är personer i ledande positioner, men i övrigt är det företagets uppgift att definiera vilka personer i företaget som är i ledande ställning. Personer i ledande ställning ska dock ha en sådan position i företaget att de dagligen utövar bestämmanderätt i bolaget.