Bemanningsföretagens Auktorisationsnämnd

Auktorisationsnämndens uppgift är att granska ansökningarna och ge förslag på beslut till Bemanningsföretagens styrelse, som beslutar om auktorisation ska beviljas.

I auktorisationsnämnden ingår:

Göran Hägglund, ordförande
Martina Elfgren Lilja, tf. förbundsdirektör Bemanningsföretagen
Jacob Lundberg, styrelseledamot Bemanningsföretagen
Åsa Edman Källströmer, styrelseledamot Bemanningsföretagen
Linda Belhouchat, Unionen
Kent Ackholt, LO-förbunden
Marie From, Akademikerförbunden

Suppleanter:

Klas Bonde, styrelseledamot Bemanningsföretagen
Magnus Wingmark, styrelseledamot Bemanningsföretagen
Annika Flaten, Unionen
Ann-Marie Stenberg Carlsson, LO-förbunden
Louisa Hegardt, Akademikerförbunden

Föredragande sekreterare: Marja Broström