Auktorisationsnämndens sammanträden

Auktorisationsnämndens uppgift är att granska ansökningarna och ge förslag på beslut till Bemanningsföretagens styrelse, som beslutar om auktorisation ska beviljas.

Sammanträden våren 2018
Torsdag 22 februari
Torsdag 15 mars
Fredag 20 april
Torsdag 17 maj
Tisdag 12 juni


Sammanträden hösten 2018 är ej ännu fastställda