Auktorisationsnämndens sammanträden

Auktorisationsnämndens uppgift är att granska ansökningarna och ge förslag på beslut till Bemanningsföretagens styrelse, som beslutar om auktorisation ska beviljas.

Sammanträden våren 2017
Torsdag 16 februari
Tisdag 21 mars
Onsdag 19 april
Onsdag 18 maj
Torsdag 15 juni

 

Sammanträden hösten 2017
Onsdag 13 september
Onsdag 18 oktober
Torsdag 23 november
Tisdag 12 december