steg1_villkor_gra.pngsteg2_ansok_gra.pngsteg3_granska_gra.pngsteg4_beslut_gra.pngsteg5_besked_rosa.png

När styrelsen har fattat beslut får du ett skriftligt besked om auktorisationen har blivit beviljad eller om ni har fått avslag och därmed inte kan vara kvar som medlem (uteslutning).

Har ansökan bordlagts i nämnden kan du också få besked om att du behöver komplettera uppgifter i ansökan.

Auktorisationen gäller i ett år

Efter ett år ansöker ni om en årlig granskning för att få auktorisationen förnyad.