Auktorisationen säkerställer att företagen i bemanningsbranschen är seriösa företag som uppfyller höga krav på affärsmässighet. Auktorisationen innebär också en trygghet för kunder och medarbetare.

Auktorisationen är obligatorisk

Alla medlemmar i Bemanningsföretagen är auktoriserade. Företagen granskas i samband med inträdet och därefter en gång om året. Granskningen sker i auktorisationsnämnden och beslut om att auktorisation fattas av Bemanningsföretagens styrelse.

De företag som har haft verksamhet i mindre än ett år kan inte ansöka om auktorisation förrän efter ca 12 månader, men naturligtvis ska de uppfylla de grundläggande medlemsvillkoren.

Alla auktoriserade företag listas på tryggbemanning.se så att kunder och medarbetare kan gå in och kolla att de har kontakt med ett auktoriserat företag.

alla_auktorisationer_lores450px

Kravet på auktorisation omfattar samtliga bolag inom koncern/företagsgrupp som bedriver bemanningsverksamhet. Läs mer om medlemskapet omfattning

De företag som vid den årliga granskningen inte uppfyller villkoren kan inte vara kvar som medlemmar.